Het vliegbewijs en het exploitantnummer

Drone. Het rijbewijs van de subcategorie C1+E is vereist voor bestuurders van samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van subcategorie C1 en een aanhangwagen met een maximale. Drone – toegelaten massa van meer dan 750 kg, mits de maximale toegelaten massa (MTM) van het aldus gevormde samenstel ten hoogste 12.000 kg bedraagt en de MTM van de aanhangwagen de ledige massa van het trekkende voertuig niet overschrijdt. Voor het behalen van je autorijbewijs kan je bij ons terecht voor zowel theoretische als praktische reduce. De theoretische opleiding bestaat uit een meerdaagse avondcursus, voor je praktijkopleiding heb je de keuze uit verschillende lespakketten, met of zonder begeleider. Als je kiest voor een rijbewijs met vakbekwaamheid categorie C of categorie D, dan maakt deze basiskwalificatie deel uit van de rijopleiding. Voor chauffeurs die al van voor 10/09/2008 (bus) of 10/09/2009 (vrachtwagen) hun rijbewijs behaald hebben dienen geen basiskwalificatie through een rijopleiding te volgen. Wél moeten zij elke vijf jaar net als de nieuwe beroepschauffeurs 35 uur nascholing volgen. Dit attest van vakbekwaamheid dient dus om de vijf jaar vernieuwd worden. Dit kan door het volgen van 35 uur nascholing. Zonder het attest van vakbekwaamheid of de code ninety five is het rijbewijs niet langer geldig! Een Europese richtlijn uit 2003 bepaalt dat alle beroepschauffeurs (voor vracht- en personenvervoer) die in de EU wonen en/of werken, moeten voldoen aan de vakbekwaamheid. Hiermee wil Europa de verkeersveiligheid verhogen. Nascholing vakbekwaamheid. Concreet houdt deze regelgeving in dat iedere nieuwe professionele vrachtwagenchauffeur (vanaf 10 september 2009) en autobuschauffeur (vanaf 10 september 2008) naast het gewone rijbewijs alrighteen attest van vakbekwaamheid moet kunnen voorleggen, aangeduid met Code ninety five op het rijbewijs. Drone

Aanvragen vliegbewijs of exploitantnummer voor een drone

Vanaf 31 december 2020 zijn er nieuwe regels bij het vliegen met een drone of een ander onbemand luchtvaartuig, bijvoorbeeld op afstand bestuurbare vliegtuigjes en helikopters. Voor welke drones gelden de nieuwe regels? Kijk onder het kopje ‘Wat u vooraf moet weten’ wat de regels zijn en wat u moet doen.

Verlengen vliegbewijs of exploitantnummer van een drone

Een vliegbewijs blijft 5 jaar geldig vanaf de dag dat het examen (een online kennistest) behaald is. Het exploitantnummer blijft 1 jaar geldig. Het verlengen van uw vliegbewijs en het exploitantnummer regelt u bij ons

Vliegbewijs omwisselen

Sinds 29 november 2021 geven we een nieuw model vliegbewijs af. Het vliegbewijs heeft een QR-code gekregen en is voorzien van Engelse teksten. U kunt uw oude vliegbewijs (zonder QR-code) gratis omwisselen voor het nieuwe, maar dat is niet verplicht. Het oude model blijft geldig. 

Stopzetten vliegbewijs of exploitantnummer van een drone

Het stopzetten van uw vliegbewijs en exploitantnummer kunt u bij ons regelen.

Uw gegevens bekijken van het vliegbewijs of exploitantnummer
De gegevens van piloten en eigenaren van drones staan bij ons opgeslagen. De gegevens die bij ons van u bekend zijn, kunt u kosteloos bekijken en waar nodig aanpassen.