Subsidies

Subsidies. Het rijbewijs van de subcategorie C1+E is vereist voor bestuurders van samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van subcategorie C1 en een aanhangwagen met een maximale. Subsidies – toegelaten massa van meer dan 750 kg, mits de maximale toegelaten massa (MTM) van het aldus gevormde samenstel ten hoogste 12.000 kg bedraagt en de MTM van de aanhangwagen de ledige massa van het trekkende voertuig niet overschrijdt. Voor het behalen van je autorijbewijs kan je bij ons terecht voor zowel theoretische als praktische reduce. De theoretische opleiding bestaat uit een meerdaagse avondcursus, voor je praktijkopleiding heb je de keuze uit verschillende lespakketten, met of zonder begeleider. Als je kiest voor een rijbewijs met vakbekwaamheid categorie C of categorie D, dan maakt deze basiskwalificatie deel uit van de rijopleiding. Voor chauffeurs die al van voor 10/09/2008 (bus) of 10/09/2009 (vrachtwagen) hun rijbewijs behaald hebben dienen geen basiskwalificatie through een rijopleiding te volgen. Wél moeten zij elke vijf jaar net als de nieuwe beroepschauffeurs 35 uur nascholing volgen. Dit attest van vakbekwaamheid dient dus om de vijf jaar vernieuwd worden. Dit kan door het volgen van 35 uur nascholing. Zonder het attest van vakbekwaamheid of de code ninety five is het rijbewijs niet langer geldig! Een Europese richtlijn uit 2003 bepaalt dat alle beroepschauffeurs (voor vracht- en personenvervoer) die in de EU wonen en/of werken, moeten voldoen aan de vakbekwaamheid. Hiermee wil Europa de verkeersveiligheid verhogen. Nascholing vakbekwaamheid. Concreet houdt deze regelgeving in dat iedere nieuwe professionele vrachtwagenchauffeur (vanaf 10 september 2009) en autobuschauffeur (vanaf 10 september 2008) naast het gewone rijbewijs alrighteen attest van vakbekwaamheid moet kunnen voorleggen, aangeduid met Code ninety five op het rijbewijs. Subsidies

Voor bedrijven en organisaties zijn er verschillende subsidiemogelijkheden. Rijschool Hendriks is door meerdere instanties erkend als opleidingsverstrekker waardoor een rijopleiding heel wat goedkoper kan worden.
 

KMO-portefeuille

Rijschool Hendriks is een door de Vlaamse overheid erkend opleidingsinstituut. Heb je medewerkers die hun rijbewijs willen behalen? Vraag dan zeker online subsidies aan through www.Kmoportefeuille.Be. 
 
Vanaf 1 april 2016 wordt de KMO-portefeuille, de subsidiemaatregel van de Vlaamse overheid ter ondersteuning van KMO’s, vereenvoudigd. Wat verandert er concreet qua subsidie voor opleidingen? 
 
Het plafondbedrag wordt hoger: in plaats van 2.500 euro wordt dat 10.000 euro voor kleine ondernemingen en 15.000 euro voor middelgrote ondernemingen.
Het percent voor de steun wordt lager: in plaats van 50% wordt dat forty% voor kleine ondernemingen en 30% voor middelgrote ondernemingen.
Of u een kleine of middelgrote onderneming bent, hangt af van het aantal werknemers, omzet en/of balanstotaal.
Betaald educatief verlof
Bepaalde opleidingen voor de rijbewijzen vrachtwagen en bus voor commercieel gebruik (vakbekwaamheid) komen in aanmerking voor betaald educatief verlof.

Vormelek

Voor werknemers uit de de elektrotechnische region die hun rijbewijs BE, C of CE willen behalen, betaalt Vormelek een groot deel van de opleiding.
Fonds voor vakopleidingen in de bouwnijverheid
Ondernemingen die actief zijn in de bouwsector (woning- en industriebouw, burgerlijke bouwkunde en wegenwerken) genieten bijzondere voorwaarden als ze hun medewerkers een rijopleiding voor vrachtwagen en BE laten volgen. Daarnaast betaalt het Fonds alrighthet loon van de werknemer.
IPV: opleidingsadviseur voor de voedingsindustrie
Bedrijven uit voedingsnijverheid PC 118 (arbeiders) en PC 220 (bedienden) genieten subsidies als ze hun medewerkers een rijopleiding categorie BE, C of CE laten volgen. Daarnaast wordt er very wellvoorzien in een financiële tussenkomst voor nascholing vakbekwaamheid. Interesse? Contacteer je IPV-adviseur.