Kopen en verkopen

Vaartuig. Het rijbewijs van de subcategorie C1+E is vereist voor bestuurders van samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van subcategorie C1 en een aanhangwagen met een maximale. Vaartuig – toegelaten massa van meer dan 750 kg, mits de maximale toegelaten massa (MTM) van het aldus gevormde samenstel ten hoogste 12.000 kg bedraagt en de MTM van de aanhangwagen de ledige massa van het trekkende voertuig niet overschrijdt. Voor het behalen van je autorijbewijs kan je bij ons terecht voor zowel theoretische als praktische reduce. De theoretische opleiding bestaat uit een meerdaagse avondcursus, voor je praktijkopleiding heb je de keuze uit verschillende lespakketten, met of zonder begeleider. Als je kiest voor een rijbewijs met vakbekwaamheid categorie C of categorie D, dan maakt deze basiskwalificatie deel uit van de rijopleiding. Voor chauffeurs die al van voor 10/09/2008 (bus) of 10/09/2009 (vrachtwagen) hun rijbewijs behaald hebben dienen geen basiskwalificatie through een rijopleiding te volgen. Wél moeten zij elke vijf jaar net als de nieuwe beroepschauffeurs 35 uur nascholing volgen. Dit attest van vakbekwaamheid dient dus om de vijf jaar vernieuwd worden. Dit kan door het volgen van 35 uur nascholing. Zonder het attest van vakbekwaamheid of de code ninety five is het rijbewijs niet langer geldig! Een Europese richtlijn uit 2003 bepaalt dat alle beroepschauffeurs (voor vracht- en personenvervoer) die in de EU wonen en/of werken, moeten voldoen aan de vakbekwaamheid. Hiermee wil Europa de verkeersveiligheid verhogen. Nascholing vakbekwaamheid. Concreet houdt deze regelgeving in dat iedere nieuwe professionele vrachtwagenchauffeur (vanaf 10 september 2009) en autobuschauffeur (vanaf 10 september 2008) naast het gewone rijbewijs alrighteen attest van vakbekwaamheid moet kunnen voorleggen, aangeduid met Code ninety five op het rijbewijs. Vaartuig

Vaartuig overschrijven of registreren

Boot, waterscooter of jetski gekocht? Dan moet u als koper het vaartuig op uw naam zetten. Dit noemen we overschrijven. Vaartuig gekocht zonder Nederlandse registratie? Dan moet u het vaartuig bij ons registreren.

Vaartuig op bedrijfsnaam overschrijven of registreren

Motorboot, waterscooter of jetski voor uw bedrijf gebruiken? Dan moet u als koper het vaartuig op uw bedrijfsnaam zetten. Dit noemen we overschrijven. Heeft het vaartuig geen Nederlandse registratie? Dan moet u het vaartuig bij ons registreren.

Vaartuig verkopen

Verkoopt u uw motorboot, waterscooter of jetski? Dan moet de koper het vaartuig op zijn naam zetten. Doet de koper dit niet? Dan blijft u verantwoordelijk en aansprakelijk voor het vaartuig.

Handelaarsregistratiebewijs aanvragen

Wilt u het water op met een motorboot, waterscooter of jetski die u gaat verkopen? Dan heeft u een registratiebewijs met registratieteken voor handelaren nodig. Bijvoorbeeld bij het maken van proefvaarten. Op die manier hoeft u niet elk vaartuig op uw bedrijfsnaam te zetten.

Registratie aanpassen

Registratie vaartuig stoppen

Laat u uw motorboot, waterscooter of jetski slopen? Of exporteert u het vaartuig? Dan moet u de registratie van het vaartuig stoppen. Beëindigt u de registratie niet? Dan blijft u aansprakelijk. Dit kan vervelende situaties voor u geven.

 

Aanpassing vaartuig doorgeven

Heeft uw boot een andere kleur gekregen? Of past u de motor aan? Dan moet u dit doorgeven aan ons.

Registratieteken en registratiebewijs

Voorwaarden registratieteken

Om te mogen varen in Nederland, moet het registratieteken duidelijk zichtbaar zijn op uw vaartuig. Het registratieteken vindt u op het registratiebewijs.

Registratiebewijs kwijt

Vervelend dat u uw registratiebewijs kwijt bent. Zonder dit bewijs magazine u niet varen in Nederland. Daarom moet u een nieuwe aanvragen. Dit geldt o.K.Voor handelaarsregistratiebewijzen.

Papieren registratiebewijs omwisselen

Heeft u nog een papieren registratiebewijs van uw vaartuig? Dan kunt u dit omwisselen voor een registratiebewijs op creditcardformaat.